Ravandalı Kadınlar Derneği

Ravandalı Kadınlardan Evlerinize Bereket

Yöre Hakkında

Ravandalı Kadınlar Derneği, Kilis Musabeyli ve Polateli ilçelerine bağlı Bektaşoğlu, Belenözü, Sabanlı, Dutluca, Aşağı Kalecik, Gökmusa, Yeşiloba ve Koçcağız köylerinde yaşayan tüm halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasını hedeflemektedir.

Musabeyli ve Polateli İlçeleri Türkiye’deki 872 ilçe arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından 844. ve 822. sıradadırlar.

Derneğimizin çalışma alanı olan ve 8 köyü barındıran Ravanda Havzası’nda yaşayan insanların % 47’si 20 yaş altındadır. Ortalama hane büyüklüğü, Türkiye ortalaması olan 4,2’nin üzerinde, 5 kişidir. 15 yaş üzeri kadınların % 38’i okuryazar değildir. Bu oran, aynı yaş grubu erkeklerde %14’dür. Çalışan nüfusun; % 78’i tarımda, sadece % 5’i tarım dışında alanda faaliyet göstermektedir.

Havzadaki hanelerin;
– % 88’nin zeytin ağacı
– % 66’sının üzümü
– % 53’ünün mevsimlik ürün yetiştirdiği tarlası
– % 25’inin sebze bahçesi
– % 6’sının çeşitli meyve ağaçları (fıstık, badem, ceviz) vardır.

Elde edilen tarımsal ürünün % 50’si satılmakta, geri kalanı ev içi tüketimde kullanılmakta ya da akraba ve komşulara dağıtılmaktadır.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2012 yılında yapılan hane bazlı anket çalışmasına göre, havzamızda ortalama hane geliri minimum refah düzeyi için gerekli olduğu düşünülen gelirden daha düşüktür. Havzada kişi başına düşen aylık gelir ortalama 131 TL’dir Hanelerin; % 54’ü Türkiye’de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı olan 332 TL’nin, % 87’si ise yoksulluk sınırı olan 956 TL’nin altında gelir elde etmektedir.

KİLİS GENEL BİLGİ

Gelişmişlik Sıralaması 61 Nüfus artış hızı %9,2
Toplam Nüfus 122.104 Kırsal göç oranı %-7,84
Kent Nüfusu 84.299 Yüz ölçümü 1.428 km²
Kır Nüfusu 37.805 Rakım 643 metre
Kır Nüfus Oranı %31 İlçe sayısı 3